Over ons

Waarom de Stichting Fonds voor Verpleegkundigen?
Verpleegkundigen werkzaam voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden het niet ruim. Hun inkomen was zelden hoog genoeg om van te leven. Vaak kwamen hun inkomsten uit de liefdadige hoek. Sociale voorzieningen, zoals WAO en pensioen, waren er niet. Om deze hardwerkende mensen te ondersteunen is in 1952 de Stichting Erefonds voor Oud-Verpleegsters in het leven geroepen.

Gelukkig is deze tijd voorbij. De inkomens zijn gestegen en een beter sociaal zekerheidsstelsel is ontwikkeld. Dit betekent echter niet dat alle verpleegkundigen nu zonder zorgen zijn. Met name diegenen met een gehele of gedeeltelijke (arbeidsongeschiktheids-)uitkering doen een behoorlijke stap terug in vergelijking met hun eerdere inkomen.

De Stichting Erefonds voor Oud-Verpleegsters heeft in 1992 besloten haar doelstellingen te verbreden en een nieuwe naam te kiezen: Stichting Fonds voor Verpleegkundigen. Hierdoor kan materiële hulp geboden worden aan verpleegkundigen en ziekenverzorgenden met een WAO- of een daarmee vergelijkbare uitkering. Denk bijvoorbeeld aan een bijdrage voor aanschaf van een computer, vervanging van stoffering, televisie of wasmachine.

Geïnteresseerd in de historie van het Fonds voor Verpleegkundigen? Meer informatie over de periode 1951 – 1993 vindt u in het Stadsarchief Amsterdam.

Wat wij doen

Welke ondersteuning kan het Fonds bieden?

Individuele verstrekkingen

Materiële hulp voor verpleegkundigen en ziekenverzorgenden die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en niet in staat zijn om noodzakelijke aankopen te doen.

Projecten buitenland

Het ondersteunen van individuele opleidingen van buitenlandse verpleegkundigen in eigen land, zoals in Kameroen, Kenia, Mali, Oeganda, Pakistan en Zambia.

Projecten binnenland

Het fonds ondersteunt projecten in het belang van verpleegkundige zorg en/of projecten ter bevordering van de deskundigheid van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden.

Ook voor u?

Wanneer komt u in aanmerking voor materiële steun?
Het fonds keert geen geld uit, maar biedt ondersteuning bij aankopen. De materiële ondersteuning is een tegemoetkoming voor bijzondere en/of onvoorziene kosten. Deze uitgaven mogen niet elders te declareren zijn. U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u aan de volgende vijf voorwaarden voldoet:

Projecten binnen- en buitenland.
De stichting Fonds voor Verpleegkundigen ondersteunt incidenteel activiteiten ter bevordering van de deskundigheid van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Het betreft hier organisaties of personen binnen de gezondheidszorg, zowel in binnen- als buitenland.

Diploma

U bent in het bezit van het diploma verpleegkundige of ziekenverzorgende.

Zorgsector

U hebt minimaal 10 jaar werkervaring in de zorgsector (hieronder valt ook vrijwilligerswerk).

Arbeid

U bent tijdens uw werk in omstandigheden geraakt waardoor u niet meer in staat bent (volledige) arbeid te verrichten en aansluitend ontvangt u een gehele of gedeeltelijke uitkering.

Inkomen

Uw bruto jaarinkomen en eigen spaargeld blijft onder een maximum bedrag van €29.000 voor alleenstaanden of €35.000 voor gehuwden of samenwonenden na bijtelling van het partnerinkomen.

Spaargeld

Uw eigen spaargeld is maximaal € 15.000.

Aanvragen

Uitleg over uw aanvraag
Vul alle velden van het aanvraagformulier in. Verzend het ingevulde formulier digitaal of druk het af en stuur dit per post op (zie de knoppen ‘Afdrukken’ en ‘Verzenden’ onderaan het formulier). Om de aanvraag te kunnen behandelen, moeten de volgende stukken op aanvraag beschikbaar zijn:

 • Kopie diploma verpleegkundige of ziekenverzorgende
 • Kopie van het afkeurings- en/of uitkeringsbesluit
 • Kopie jaaropgave en/of belastingaanslag


Projecten buiten- en binnenland
In een schriftelijke aanvraag wordt het project evenals de gewenste bijdrage van het Fonds nader toegelicht. De aanvraag kan worden ingediend via het mail- of postadres.

Ons postadres is:
Stichting Fonds voor Verpleegkundigen
Felix de Nobelhof 39, 1187 HW Amstelveen

  Algemene gegevens

  (scroll in dit formulier naar beneden voor volledige weergave)
  Naam *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoonnummer *

  E-mailadres *

  Geboortedatum *

  Burgerlijke staat *

  Beroepsgegevens

  Welke relevante diploma's heeft u? *

  Waar en wanneer verkregen?

  Aantal jaren praktijkervaring *
  Werkperioden *

  Van

  Tot

  In

  Van

  Tot

  In

  Van

  Tot

  In

  Van

  Tot

  In

  Thans werkzaam als

  Werkgever

  WAO sinds

  Samenstelling inkomen

  Uw inkomen

  Uit arbeid

  Per

  Bruto/netto

  Pensioen

  Per

  Bruto/netto

  Uw partner

  Uit arbeid

  Per

  Bruto/netto

  Pensioen

  Per

  Bruto/netto

  Ontvangt u WW?

  Uitkerende instantie

  Uitkeringsnummer

  Bedrag in €

  Bruto/netto

  Ontvangt u WAO?

  Uitkerende instantie

  Uitkeringsnummer

  Bedrag in €

  Bruto/netto

  Ontvangt u Bijstand?

  Uitkerende instantie

  Uitkeringsnummer

  Bedrag in €

  Bruto/netto

  Ontvangt u een andere uitkering?

  Uitkerende instantie

  Uitkeringsnummer

  Bedrag in €

  Bruto/netto

  Samenstelling vermogen

  Spaar- en bankrekeningen

  Effecten

  Onroerend goed (eigen woning)

  Waarde (onroerendgoedbelasting)

  Belast met hypotheek van

  Overig

  Bijzondere uitgaven

  Voor

  Per

  Voor

  Per

  Voor

  Per

  Schuld(en) totaal

  Ten behoeve van
  Aflossingsverplichting
  Zijn er andere gegevens welke voor de beoordeling van uw financiële draagkracht van belang kunnen zijn?

  Overig

  Hoe bent u bij de stichting terecht gekomen?

  Let u op het volledig invullen van het formulier en het toevoegen van alle benodigde bijlagen:

  • Een kopie van uw diploma verpleegkundige of ziekenverzorgende (max 5mb)

  • Een kopie van het afkeurings- en/of uitkeringsbesluit (max 5mb)

  • Een kopie jaaropgave en/of belastingaanslag (max 5mb)

  De formulieren kunnen ook gescand naar ons verstuurd worden.


  Historie in beeld

  Galerij

  Heeft u een vraag?

  U kunt ons mailen via onderstaand formulier.
  Stichting Fonds voor Verpleegkundigen, Felix de Nobelhof 39, 1187 HW Amstelveen