Aanvragen

Uitleg over uw aanvraag
Vul alle velden van het aanvraagformulier in. Verzend het ingevulde formulier digitaal of druk het af en stuur dit per post op (zie de knoppen ‘Afdrukken’ en ‘Verzenden’ onderaan het formulier). Om de aanvraag te kunnen behandelen, moeten de volgende stukken op aanvraag beschikbaar zijn:

 • Kopie diploma verpleegkundige of ziekenverzorgende
 • Kopie van het afkeurings- en/of uitkeringsbesluit
 • Kopie jaaropgave en/of belastingaanslag


Projecten buiten- en binnenland
In een schriftelijke aanvraag wordt het project evenals de gewenste bijdrage van het Fonds nader toegelicht. De aanvraag kan worden ingediend via het mail- of postadres.

Ons postadres is:
Stichting Fonds voor Verpleegkundigen
Felix de Nobelhof 39, 1187 HW Amstelveen

  Algemene gegevens

  (scroll in dit formulier naar beneden voor volledige weergave)
  Naam *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoonnummer *

  E-mailadres *

  Geboortedatum *

  Burgerlijke staat *

  Beroepsgegevens

  Welke relevante diploma's heeft u? *

  Waar en wanneer verkregen?

  Aantal jaren praktijkervaring *
  Werkperioden *

  Van

  Tot

  In

  Van

  Tot

  In

  Van

  Tot

  In

  Van

  Tot

  In

  Thans werkzaam als

  Werkgever

  WAO sinds

  Samenstelling inkomen

  Uw inkomen

  Uit arbeid

  Per

  Bruto/netto

  Pensioen

  Per

  Bruto/netto

  Uw partner

  Uit arbeid

  Per

  Bruto/netto

  Pensioen

  Per

  Bruto/netto

  Ontvangt u WW?

  Uitkerende instantie

  Uitkeringsnummer

  Bedrag in €

  Bruto/netto

  Ontvangt u WAO?

  Uitkerende instantie

  Uitkeringsnummer

  Bedrag in €

  Bruto/netto

  Ontvangt u Bijstand?

  Uitkerende instantie

  Uitkeringsnummer

  Bedrag in €

  Bruto/netto

  Ontvangt u een andere uitkering?

  Uitkerende instantie

  Uitkeringsnummer

  Bedrag in €

  Bruto/netto

  Samenstelling vermogen

  Spaar- en bankrekeningen

  Effecten

  Onroerend goed (eigen woning)

  Waarde (onroerendgoedbelasting)

  Belast met hypotheek van

  Overig

  Bijzondere uitgaven

  Voor

  Per

  Voor

  Per

  Voor

  Per

  Schuld(en) totaal

  Ten behoeve van
  Aflossingsverplichting
  Zijn er andere gegevens welke voor de beoordeling van uw financiële draagkracht van belang kunnen zijn?

  Overig

  Hoe bent u bij de stichting terecht gekomen?

  Let u op het volledig invullen van het formulier en het toevoegen van alle benodigde bijlagen:

  • Een kopie van uw diploma verpleegkundige of ziekenverzorgende (max 5mb)

  • Een kopie van het afkeurings- en/of uitkeringsbesluit (max 5mb)

  • Een kopie jaaropgave en/of belastingaanslag (max 5mb)

  De formulieren kunnen ook gescand naar ons verstuurd worden.