Ook voor u?

Wanneer komt u in aanmerking voor materiële steun?
Het fonds keert geen geld uit, maar biedt ondersteuning bij aankopen. De materiële ondersteuning is een tegemoetkoming voor bijzondere en/of onvoorziene kosten. Deze uitgaven mogen niet elders te declareren zijn. U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u aan de volgende vijf voorwaarden voldoet:

Projecten binnen- en buitenland.
De stichting Fonds voor Verpleegkundigen ondersteunt incidenteel activiteiten ter bevordering van de deskundigheid van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Het betreft hier organisaties of personen binnen de gezondheidszorg, zowel in binnen- als buitenland.

Diploma

U bent in het bezit van het diploma verpleegkundige of ziekenverzorgende.

Zorgsector

U hebt minimaal 10 jaar werkervaring in de zorgsector (hieronder valt ook vrijwilligerswerk).

Arbeid

U bent tijdens uw werk in omstandigheden geraakt waardoor u niet meer in staat bent (volledige) arbeid te verrichten en aansluitend ontvangt u een gehele of gedeeltelijke uitkering.

Inkomen

Uw bruto jaarinkomen en eigen spaargeld blijft onder een maximum bedrag van €29.000 voor alleenstaanden of €35.000 voor gehuwden of samenwonenden na bijtelling van het partnerinkomen.

Spaargeld

Uw eigen spaargeld is maximaal € 15.000.